Campari Cocktails Recipes

Campari : Marque de bitter italien, à base d'écorces d'oranges et d'herbes.
Titrant généralement à 25° d'alcool.
75 cocktails recipes found

AMERIC

• Gin
• Campari
• Red Martini
> Recipe

AMERICANO

• Campari
• Red vermouth
• Sparkling Water
> Recipe

ANDALOUSIA

• Campari
• Peach Cream
• Orange juice
> Recipe

APRICAMP

• Campari
• Apricot Brandy
• Orange juice
> Recipe

ARCADIA

• Campari
• Red vermouth
• Bourbon
> Recipe

ATHOS

• Campari
• Champagne
> Recipe

BAILLET'S

• Red Martini
• Campari
• Gin
> Recipe

BALLET GIRL

• Campari
• Dubonnet
• Gin
> Recipe

BASIN STREET REMIX

• Campari
• Vermouth
• Whiskey
> Recipe

BIJOU SIMPLE

• Campari
• Orange Liqueur
• Dry Martini
> Recipe

BITTERSWEET

• Orange juice
• Bourbon
• Sugar
> Recipe

BOULEVARDIER

• Bourbon
• Campari
• Red vermouth
> Recipe

BUTCH

• Cherry Brandy
• Grapefruit juice
• Campari
> Recipe

CAMPARI

• Campari
• Vodka
• Angostura
> Recipe

CAMPARI COCKTAIL

• Campari
• Gin
• Red vermouth
> Recipe

CAMPARI CUP

• Gin
• Campari
• Fruit Juice
> Recipe

CAMPARI HAWAII

• Campari
• Pineapple Juice
• Tonic
> Recipe

CAMPARI MARTINIQUE

• Lemon Juice
• Banana Cream
• Campari
> Recipe

CAMPARI PUNCH

• Lemon Juice
• Cointreau
• Campari
> Recipe

CAMPARI SODA

• Campari
• Sparkling Water
> Recipe

CAMPARI SOUR

• Sugar syrup
• Lemon Juice
• Orange juice
> Recipe

CAMPOR

• Campari
• Orange juice
> Recipe

CARDINAL

• Campari
• Martini
• Gin
> Recipe

CAROLINE

• Pineapple Juice
• Orange Liqueur
• Campari
> Recipe

CASINO

• Red vermouth
• Dry vermouth
• Campari
> Recipe

CHAMANCA

• Campari
• Mandarin Liquor
• Champagne
> Recipe

CHAMPARI

• Campari
• Champagne
> Recipe

CHANTERELLE

• Fresh orange juice
• Campari
• Apricot Liquor
> Recipe

CHARLIE

• Dry vermouth
• Campari
• Cointreau
> Recipe

CLAIR DE LUNE

• Campari
• Raspberry Cream
• Vodka
> Recipe

COLUMBO

• Lemon Juice
• Lime juice
• Campari
> Recipe

CORONATION

• Marasquin
• Campari
• Sherry
> Recipe

CRÉPUSCULE

• Campari
• Peach Cream
• Vodka
> Recipe

CREPUSCULE 2

• Campari
• Peach Cream
• Vodka
> Recipe

CRILLON

• Campari
• Mirabelle Brandy
• Martini
> Recipe

DAY & NIGHT

• Campari
• Cognac
• Grand Marnier
> Recipe

DOLCE VITA

• Amaretto
• Gin
• Campari
> Recipe

DREAM

• Campari
• Grenadine
• Horchata Syrup
> Recipe

EL MOROCCO

• White Vermouth
• Campari
• Gin
> Recipe

ENVOÛTEMENT

• Safari (Liquor)
• Campari
• Pineau Des Charentes
> Recipe

ÉVASION

• Campari
• Lemon Juice
• Cointreau
> Recipe

FILIPPO

• Peach Cream
• Campari
• Curacao
> Recipe

GARIBALDI

• Campari
• Orange juice
> Recipe

HERMES

• Campari
• Martini
• Pear Liquor
> Recipe

HYPÉRION

• Vodka
• Campari
• Orange juice
> Recipe

INCA

• Campari
• Horchata Syrup
• Sherry
> Recipe

JOCKEY CLUB

• Campari
• Angostura
• Amaretto
> Recipe

KADO KOI

• Campari
• White Vermouth
• White Rum
> Recipe

KAMPAI

• Campari
• Grand Marnier
• Vodka
> Recipe

LE NEGRONI

  Italia

• Red Martini
• Campari
• Gin
> Recipe

LUCKY LUCIANO

• Red Martini
• Campari
• Amaretto
> Recipe

MANDA DRY

  Gin

• Gin
• Mandarin Liquor
• Campari
> Recipe

MON P'TIT

• Pineapple Juice
• Campari
• Apricot Liquor
> Recipe

MONA LISA

• Campari
• Green Chartreuse
• Gin
> Recipe

MONTE ROSA

  Vodka

• Vodka
• Triple Sec
• Campari
> Recipe

NEGRONI

• Campari
• Red vermouth
• Gin
> Recipe

UFO

• Campari
• Orange Liqueur
• Dry Martini
> Recipe

PAMPETINI

  Rum Italia

• White Rum
• White Martini
• Dry Martini
> Recipe

PAPAGALLO

• Campari
• Cognac
• Strawberry Liquor
> Recipe

PASSE PARTOUT

• Fernet Branca
• Campari
• Scotch whisky
> Recipe

PETIT SOURIRE

• Campari
• Dry vermouth
• Whiskey
> Recipe

PLEASE LOVE ME

• Campari
• Red Martini
• Dry Martini
> Recipe

PUITS D'AMOUR

• Lemon Juice
• Peach Juice
• Peach Cream
> Recipe

PARIS BURNING

• Strawberry Syrup
• Raspberry Cream
• Campari
> Recipe

QUARTIER LATIN

• Red Curaçao
• Campari
• Martini
> Recipe

S.W.I.

• Egg White
• Grand Marnier
• Orange juice
> Recipe

SENSATIONS

• Raspberry brandy
• Apricot Liquor
• Juice Passion Fruit
> Recipe

SERGIONI

• Campari
• Gin
• Red Martini
> Recipe

SWAENPOEL

• Campari
• Banana Liquor
• Tequila
> Recipe

TAMPICO

• Campari
• Lemon Juice
• Cointreau
> Recipe

V.S.D.

• Blue Curacao
• Benedictine
• Campari
> Recipe

VALENCIA

• Campari
• Orange juice
• Abricot Brandy
> Recipe

VITAMINE

• Orange juice
• Campari
• Grapefruit juice
> Recipe

WALLIS

  Gin

• Gin
• Dry vermouth
• Campari
> Recipe

YALE CAMPARI

• Campari
• Gin
> Recipe